Generator numeru konta bankowego i druku opłaty

Każdy klient WORD Warszawa, w celu dokonywania opłat za egzaminy, powinien dokonać wpłaty na numer rachunku bankowego Miejsca Egzaminowania w którym będzie podchodził do egzaminu. Poniższej znajdziecie Państwo formularz, który wygeneruje druk opłaty z wprowadzonymi wszystkimi wymaganymi danymi. Prosimy o uważne wypełnianie formularza, aby uniknąć błędów
pesel:
osoba nie posiadająca numeru PESEL
data urodzenia:
numer paszportu lub karty pobytu:
imie i nazwisko:
ulica:
nr domu:
nr lokalu:
kod pocztowy:
miejscowość:
Proszę wybrać Miejsce Egzaminowania w którym odbywać będzie się egzamin:
Miejsce Egzaminowania Odlewnicza (ME.1),
ul. Odlewnicza 8, 03-231 Warszawa
Miejsce Egzaminowania Powstańców Śląskich (ME.2),
ul. Powstańców Śląskich 127, 01-466 Warszawa
Miejsce Egzaminowania Radarowa (ME.3),
ul. Radarowa 1, 02-137 Warszawa
rodzaj egzaminu: teoria+praktyka
teoretyczny
praktyczny
kategoria egzaminu: A, A1, A2
AM
B
B(96)
B1, C1, D1, T
C, D
B+E
C1+E, C+E, D1+E, D+E
pozwolenie na tramwaj
osoba niepełnosprawna egzamin teoretyczny na dwie kategorie (np. A+B)
Wprowadzone dane wykorzystane zostaną jedynie do wygenerowania numeru konta oraz druku opłaty i nie będą zapisane ani przetwarzane przez WORD.